Novosti i rezultati

POSTER: Genetska diferencijacija populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u odgovoru na sušni tretman u pokusnom nasadu


Prezentacija postera održana je na “IUFRO – Genomics and Forest Tree Genetics” konferenciji u Arcachonu (Francuska).

Konferencija: IUFRO – Genomics and Forest Tree Genetics Conference.

Organizatori: IUFRO subdivision 2.4 (Genetics).

Naslov: Genetska diferencijacija populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u odgovoru na sušni tretman u pokusnom nasadu.

Autori: Ida Katičić Bogdan, Krunoslav Sever, Martina Temunović, Daniel Krstonošić, Željko Škvorc, Jozo Franjić i Saša Bogdan.

Vrijeme: 30. svibnja do 3. lipnja 2016. godine.

Mjesto: Arcachon (Francuska).

PDF poster