Novosti i rezultati

POSTER: Promjene u sastavu vrsta i okolišu šumskih biljnih zajednica Spačvanskoga bazena (istočna Hrvatska)


Prezentacija postera održana je na 11. AFVK 2016 simpoziju u Budimpešti (Mađarska).

Sympozij: AFVK 2016 – 11. međunarodna konferencija: Advances in research on the flora and vegetation of the Carpato-Pannonian region.

Organizatori: Mađarski Prirodoslovni muzej, 1088 Budapest, Baross utca 13.
1431 Budapest, Pf. 137.

Naslov: Promjene u sastavu vrsta i okolišu šumskih biljnih zajednica Spačvanskoga bazena (istočna Hrvatska).

Autori: Daniel Krstonošić, Željko Škvorc, Danijel Cestarić, Jozo Franjić i Krunoslav Sever.

Vrijeme: 12.-14. veljače 2016. godine.

Mjesto: Mađarski Prirodoslovni muzej,  VIII. Ludovikatér 2, 1088 Budimpešta – Mađarska.

PDF poster