Novosti i rezultati
Novosti i rezultati

PREDAVANJE: Phenotypic response to drought stress of pedunculate oak (Quercus robur L.) populations along a latitudinal gradient – a first note


Predavanje je održano na 6. Balkanskom botaničkom kongresu 2015. u Rijeci.

Simpozij: 6. Balkanski botanički kongres, Rijeka 2015. (PDF)

Organizatori: Prirodoslovni muzej Rijeka, Hrvatsko botaničko društvo, Botaničko društvo Slovenije i Sveučilište u Rijeci.

Naslov: Phenotypic response to drought stress of pedunculate oak (Quercus robur L.) populations along a latitudinal gradient – a first note.

Autori: Saša Bogdan, Jozo Franjić, Ida Katičić Bogdan, Daniel Krstonošić, Krunoslav Sever, Željko Škvorc, Martina Temunović.

Predavač: Prof. dr. sc. Saša Bogdan

Vrijeme: 18. rujan 2015.

Mjesto: Sveučilište u Rijeci.

PDF prezentacija