Projektni tim


 • Dr.sc. Krunoslav Sever
  Uloga na projektu: Koordinira rad svih članova projektnog tima i nadzire uspješnost i dinamiku provedbe projektnih aktivnosti te obavljati glavninu aktivnosti vezanih uz utvrđivanje fenotipske raznolikosti.
  Ustanova: Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku
  Telefon: +385 1 2352 549
  E-mail:
 • Dr.sc. Daniel Krstonošić
  Uloga na projektu: Koordinira i obavlja glavninu aktivnosti vezanih uz utvrđivanje varijabilnosti stanišnih prilika na kojima pridolaze populacije hrasta lužnjaka u Hrvatskoj i Europi.
  Ustanova: Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku
  Telefon: +385 1 2352 546
  E-mail:
 • Dr.sc. Ida Katičić Bogdan
  Uloga na projektu: Koordinira i obavlja glavninu laboratorijskih aktivnosti vezanih uz utvrđivanje genetske raznolikosti.
  Ustanova: Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku
  Telefon: +385 1 2352 545
  E-mail:
 • Dr.sc. Martina Temunović
  Uloga na projektu: Obavlja statističku obradu podataka dobivenih DNK analizama te modelira ekološku nišu hrasta lužnjaka na području Europe.
  Ustanova: Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku
  Telefon: +385 1 2352 539
  E-mail:

View Comments
There are currently no comments.