Ciljevi projekta


Opći cilj ovoga projekta je okupiti poslijedoktorande sa Šumarskoga fakulteta u projektni tim koji nastoji istražiti raznolikost fenotipskih i genetskih svojstava europskih populacija hrasta lužnjaka s obzirom na okolišne prilike u kojima se te populacije razvijaju. Provođenjem projektnih aktivnosti poslijedoktorandi bi trebali nadograditi svoja znanja u području ekofiziologije, genetike i ekologije šumskoga drveća, steći iskustvo timskoga rada, ostvariti suradnju sa stranim istraživačima koji istražuju sličnu problematiku i ovladati suvremenom istraživačkom metodologijom koju će primjenjivati usvom budućem radu.

Operativni cilj ovoga projekta je utvrditi i međusobno usporediti fenotipsku i genetsku raznolikost populacija hrasta lužnjaka na području Europe s obzirom na raznolikost okolišnih prilika u kojima se te populacije razvijaju. Uz to, utvrdit će se i značajke ekološke niše hrasta lužnjaka na području Europe.


View Comments
There are currently no comments.