Novosti

PREDAVANJE: Oporavak fotosintetske aktivnosti Europskih provenijencija hrasta lužnjaka nakon suše

Predavanje o oporavku fotosintetske aktivnosti Europskih provenijencija hrasta lužnjaka nakon suše je održano na 3. Konferenciji „Prirodnih resursa, zelene tehnologije i održivog razvoja“ u Zagrebu u Hrvatskoj. Kongres: 3. Konferencija „Prirodnih resursa, zelene tehnologije i održivog razvoja“. Organizatori: Hrvatski šumarski [...]


Novosti

PREDAVANJE: Florističke i ekološke značajke šuma hrasta lužnjaka na području Europe

Predavanje o florističkim i ekološkim značajkama šuma hrasta lužnjaka na području Europe je održano na 27. Kongresu Europske organizacije za istraživanje vegetacije u Wroclawu u Poljskoj. Kongres: 27. Kongres Europske organizacije za istraživanje vegetacije. Organizatori: Sveučilište u Wroclawu, Sveučilište za okoliš i istraživanja [...]

Novosti

PREDAVANJE: Phenotypic and Epigenetic Response to Drought Stress and Adaptability of Quercus robur L. Populations along a Latitudinal Gradient

Simpozij: EADSVE 2015 – 36. simpozij Istočnoalpsko-dinarskoga društva za istraživanje vegetacije (PDF) Organizatori: Istočnoalpsko-dinarsko društvo za istraživanje vegetacije; Hrvatsko botaničko društvo; Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet; Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet