Novosti

PREDAVANJE: Phenotypic and Epigenetic Response to Drought Stress and Adaptability of Quercus robur L. Populations along a Latitudinal Gradient

Simpozij: EADSVE 2015 – 36. simpozij Istočnoalpsko-dinarskoga društva za istraživanje vegetacije (PDF) Organizatori: Istočnoalpsko-dinarsko društvo za istraživanje vegetacije; Hrvatsko botaničko društvo; Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet; Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet