Novosti

PREDAVANJE o utjecaju suše na fenologiju listanja i otpornost na mraz provenijencija hrasta lužnjaka

Kongres: 15. Međunarodna fitotehnološka konferencija. Organizatori: International Phytotechnology Society (IPS), International Union of Forest Research Organizations (IUFRO), Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad. Naslov: Utjecaj suše na fenologiju listanja i otpornost na mraz provenijencija hrasta lužnjaka. Predavač: [...]


Novosti

POSTER o oporavku fotosintetske aktivnosti Europskih provenijencija hrasta lužnjaka nakon suše

Kongres: 15. Međunarodna fitotehnološka konferencija. Organizatori: International Phytotechnology Society (IPS), International Union of Forest Research Organizations (IUFRO), Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad. Naslov: Oporavak fotosintetske aktivnosti Europskih provenijencija hrasta lužnjaka nakon suše. Autori: [...]


Novosti

PREDAVANJE: Oporavak fotosintetske aktivnosti Europskih provenijencija hrasta lužnjaka nakon suše

Predavanje o oporavku fotosintetske aktivnosti Europskih provenijencija hrasta lužnjaka nakon suše je održano na 3. Konferenciji „Prirodnih resursa, zelene tehnologije i održivog razvoja“ u Zagrebu u Hrvatskoj. Kongres: 3. Konferencija „Prirodnih resursa, zelene tehnologije i održivog razvoja“. Organizatori: Hrvatski šumarski [...]


Novosti

PREDAVANJE: Florističke i ekološke značajke šuma hrasta lužnjaka na području Europe

Predavanje o florističkim i ekološkim značajkama šuma hrasta lužnjaka na području Europe je održano na 27. Kongresu Europske organizacije za istraživanje vegetacije u Wroclawu u Poljskoj. Kongres: 27. Kongres Europske organizacije za istraživanje vegetacije. Organizatori: Sveučilište u Wroclawu, Sveučilište za okoliš i istraživanja [...]