Novosti
Novosti

PREDAVANJE: Florističke i ekološke značajke šuma hrasta lužnjaka na području Europe


Predavanje o florističkim i ekološkim značajkama šuma hrasta lužnjaka na području Europe je održano na 27. Kongresu Europske organizacije za istraživanje vegetacije u Wroclawu u Poljskoj.

Kongres: 27. Kongres Europske organizacije za istraživanje vegetacije.

Organizatori: Sveučilište u Wroclawu, Sveučilište za okoliš i istraživanja o životu (Wroclaw), Sveučilište u Szczecinu

IMG_7215

Naslov: Florističke i ekološke značajke šuma hrasta lužnjaka na području Europe.

Predavač: Doc. dr. sc. Daniel Krstonošić.

Vrijeme: 24. svibnja 2018. godine.

Mjesto: Konferencijska dvorana Pravnog i ekonomskog fakulteta u Wroclawu.

PDF prezentacija