Novosti

PREDAVANJE o utjecaju suše na fenologiju listanja i otpornost na mraz provenijencija hrasta lužnjaka


Kongres: 15. Međunarodna fitotehnološka konferencija.

Organizatori: International Phytotechnology Society (IPS), International Union of Forest Research Organizations (IUFRO), Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad.

Naslov: Utjecaj suše na fenologiju listanja i otpornost na mraz provenijencija hrasta lužnjaka.

Predavač: Prof. dr. sc. Saša Bogdan.

Vrijeme: 2. listopad 2018. godine.

Mjesto: Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija.

PDF prezentacija