Novosti

PUBLIKACIJA: Nedestruktivna procjena koncentracije fotosintetskih pigmenata u lišću hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)


U časopisu “Šumarski list” objavljeni su rezultati istraživanja provedenih u sklopu projekta.

Puni tekst članka