Novosti
Novosti

RADIONICA o dosadašnjim rezultatima projekta


9. prosinca 2016. godine na Zavodu za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku održana je radionica u sklopu koje su izloženi dosadašnji rezultati projekta PerdaQuercus.

U nastavku je prikazan popis autora i tema u sklopu kojih su prezentirani dosadašnji rezultati:

M. Temunović: Ekološka niša hrasta lužnjaka

D. Krstonošić: Klasifikacija i ekološka karakterizacija šuma hrasta lužnjaka u Europi

Ž. Škvorc: Ekološke značajke lokaliteta s kojih su uzimani uzorci za projekt

K. Sever: Fotosinteza i vegetativni rast europskih populacija hrasta lužnjaka u uvjetima dugotrajne suše

K. Sever: Procjena sadržaja klorofila i ukupnih karotenoida u listovima hrasta lužnjaka uz pomoć klorofilmetra – kalibracijski test u uvjetima suše

S. Bogdan: Genetska varijabilnost i diferencijacija na primjeru visine i stope asimilacije

S. Bogdan, Ž. Škvorc: Zaključci i plan aktivnosti za slijedeću godinu