Autentikacija korisnika kroz AOSI
(pristup samo za administratore)
Korisnička oznaka:  
( primjer:    korisnik@sumfak.hr )
Zaporka: