Logo Časopis za teoriju i praksu šumarskoga inženjerstva
Nova Mehanizacija Šumarstva priznati je časopis u međunarodnom okruženju, koji objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja šumarskoga inženjerstva, bilo na temelju teorijskih ili iskustvenih spoznaja. Časopis pokriva sve oblike i vrste istraživanja u šumarskome inženjerstvu, od osnovnih do primijenjenih. Od godišta 1 do 25 časopis je tiskan pod nazivom »Mehanizacija šumarstva«.

Izdavači:
"Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izdavačko vijeće:
Milan Oršanić, Renata Pernar, Tibor Pentek, Ivan Pavelić, Ivan Ištok (svi iz Hrvatske)

Uredničko vijeće:
Igor Anić, Saša Bogdan, Jura Čavlović, Vlado Goglia, Boris Hrašovec, Anamarija Jazbec, Ante P. B. Krpan, Josip Margaletić, Slavko Matić, Milan Oršanić, Renata Pernar, Dragutin Pičman, Marinko Prka, Stjepan Risović, Igor Stankić, Marijan Šušnjar, Željko Zečić

Časopis referiraju sekundarni časopisi: CAB Abstracts, SCOPUS

Svi se objavljeni članci recenziraju

Časopis izlazi jednom godišnje

Priprema sloga i tisak: "Laser plus" d.o.o.; "Denona" d.o.o.

Naklada: 400

 
web oblikovanje: