Tsuga canadensis (L.) Carriere - kanadska čuga


- češeri su 1,5 - 2,5 cm dugački, jajasti, vise na kratkoj stapci; plodne ljuske kožaste, svijetlosmeđe, zaobljene, cijelog ruba, nose po dvije sjemenke; pokrovne ljuske se ne vide; češeri dozrijevaju u prvoj godini, ostaju zatvoreni na stablu još skoro godinu dana
- sjemenke su svjetlosmeđe, oko 1,5 mm dugačke, jajaste do duguljaste, imaju po sebi sitne smolne mjehuriće; okriljene jednim krilcem koje je obrnuto jajasto, do 7 mm dugačko

Ključ