Pinus mugo Turra (Pinaceae) - planinski bor, klekovina, krivulj


(= P. momtana Mill.; P. pumilio Haenke)

eng. Mountain pine
njem. Bergkiefer
fra. Pin des montagnes, Pin mugo
tal. Pino montano, Pino alpino

Rasprostranjenost - dolazi od prirode na višim nadmorskim visinama u planinskim predjelima centralne i južne Europe i to u Pirinejima, Alpama, sredogorju Njemačke, Sudetima, Karpatima, u planinama centralnog dijela Apenina i u planinama Balkana. Obično dolazi na nadmorskim visinama iznad 1400 m, iako se negdje pojavljuje na sjevernim strmim ekspozcijimama već na 1000 m nadmorske visine, dok mu je gornja granica 2000-2200 m, gdje čini gornju granicu šumske vegetacije.

Povratak na abecedni popis